Chủ đề: Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng

Có lẽ không ai trên đất nước Việt Nam là không biết và kính yêu Hồ Chí Minh - vị cha già dân tộc. Một con người nguyện hi sinh cả cuộc đời mình để cứu vớt hàng triệu cuộc đời.Hồ Chí Minh, người là quê hương như sông Lam chẳng cạn, Hồ Chí Minh, người là đài hoa sen toả ngát hương đời. Những ca khúc cất lên từ trái tim mỗi người dân việt Nam ca ngợi Bác Hồ - người chiến sĩ cả cuộc đời hi sinh vì Tổ Quốc. Hãy cùng Music.com thưởng thức các ca khúc hay nhất về Người để nhớ và yêu!

  • Đã chọn 0 bài
  • Nghe
  • Hủy
Dữ liệu đang cập nhật.